EKOLOGISKT VIN


Ekologiskt vin? Ekologiskt vin säger någonting om hur druvorna odlats, nämligen på samma sätt som druvor har odlats på seden urminnes tider - utan användning av giftiga besprutningsämnen, herbacider och pesticider.. LÄS MER
Deje AB